Kontakt

ZEMBROWSKI Spółka Doradztwa Podatkowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba
Adama Mickiewicza 39 lok. 36
15-213 Białystok
tel: +48 85 744 67 62
fax: +48 85 746 05 25

NIP: 542-26-85-000
REGON: 051969916

KRS: 0000025061
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 52 000,00 zł.

Formularz kontaktowy